Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

JAARVERSLAG 2016: De Reclame Code Commissie – in een digitale wereld – toonaangevend voor adverteerders

De Stichting Reclame Code (SRC) presenteert haar jaarverslag 2016. U kunt de online-versie lezen op www.reclamecode.nl/jaarverslagen

Het werk van de SRC ontwikkelt mee met een sterk veranderend reclamelandschap waarin digitale marketingcommunicatie een steeds grotere rol speelt. Door het bieden van (online) transparantie en een helder regelgevend kader, wordt het vertrouwen van consumenten bevorderd en ontstaat er een gelijk speelveld voor het adverterend bedrijfsleven. De SRC stimuleert zo nieuwe en innovatieve ontwikkelingen in een digitale wereld, die voldoen aan de eisen die aan verantwoorde commerciële communicatie worden gesteld.

De Nederlandse Reclame Code bevat regels die gelden voor alle soorten reclame, ongeacht waar deze worden vertoond. Dus zowel voor influencer marketing, mobile marketing en branded content, als voor tv-commercials, drukwerk en billboards. In 2016 heeft 97% van de adverteerders die in strijd met de Nederlandse Reclame Code handelde, de uitspraak van de Reclame Code Commissie opgevolgd en de (verspreiding van de) betreffende uiting aangepast of ingetrokken.

Het werk van de Stichting Reclame Code is gebaseerd op twee pijlers:
groen Pro-activiteit: door training, copy advies, monitoring en overige diensten aan het adverterend bedrijfsleven aan te bieden, stimuleert de Stichting Reclame Code reclamemakers campagnes te ontwikkelen die voldoen aan de regels.
rood Regelgeving en klachtenprocedure: de Reclame Code Commissie en het College van Beroep stellen vast – na ontvangst van klachten – of de aan hen voorgelegde reclame-uitingen voldoen aan de Nederlandse Reclame Code.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie:
Stichting Reclame Code
Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors, directeur
Tel.: 020 - 301 3397

Cover JV 2016

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap