Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

Aansluiting bij SRC op basis van de Mediawet

Zendt u reclame uit én bent u een lineaire of non-lineaire audiovisuele mediadienst op grond van de Mediawet? Dan bent u verplicht om u aan te sluiten bij de Stichting Reclame Code (SRC). Hieronder leest u hierover meer.

Mediawet voortaan techniekneutraal

Op 19 december 2009 is de Nederlandse Mediawet aangepast aan de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVDM).
Er is in navolging van de Richtlijn gekozen voor een platformneutrale en techniekonafhankelijke benadering van het begrip televisie. In plaats hiervan wordt nu het begrip “audiovisuele mediadienst” gebruikt en kunnen nu dus ook videodiensten via internet onder de Mediawet vallen. Ook zijn in artikel 2 van de richtlijn AVMD de criteria opgenomen op basis waarvan wordt bepaald welke lidstaat rechtsmacht heeft over “aanbieders van audiovisuele mediadiensten”.

Een audiovisuele mediadienst kan lineair òf non-lineair worden aangeboden:

 • lineaire diensten: traditionele televisie-, internet- en mobiele telefoniediensten waartoe de kijkers passief toegang krijgen.
 • non-lineaire diensten: televisie-op-aanvraag waarbij de kijkers kiezen wat ze willen zien (bijvoorbeeld video-op-aanvraag)

Audiovisuele mediadiensten op internet - die veelal op aanvraag worden aangeboden – kunnen hiermee onder het toezicht van het Commissariaat voor de Media komen te vallen. Voor lineaire av-mediadiensten is toestemming van het Commissariaat vereist. Voor non-lineaire diensten geldt een plicht tot aanmelding bij het Commissariaat.

Onder welke voorwaarden kunt u zich aansluiten bij de Stichting Reclame Code?

Aansluiting betekent o.a. dat bovengenoemde media-instellingen:

 • de werkwijze van de Reclame Code Commissie en/of het College van Beroep onderschrijven.
 • zich verplichten een reclame-uiting (ingevolge de definitie van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code) waarover de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie en/of het College van Beroep een aanbeveling heeft gedaan, niet meer te uiten.
 • een financiële bijdrage aan de Stichting Reclame Code leveren.
  • Voor lineaire diensten wordt de staffel gehanteerd die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW) in de bijlage bij de Mediaregeling 2008 is vastgesteld, met dien verstande dat 40% van de in de staffel gehanteerde tarieven aan de SRC dient te worden betaald.
  • Voor non-lineaire diensten geldt dat de bijdrage bekend wordt gemaakt zodra een nieuwe regeling inzake toezichtkosten is vastgesteld door OCW. Op basis van de eerder genoemde Mediaregeling 2008 worden deze kosten nu nog op nul gesteld.

De aansluiting wordt aangetoond door een schriftelijke verklaring van de Stichting Reclame Code aan het Commissariaat over te leggen.

Per wanneer geldt deze verplichting?

 • Voor lineaire diensten geldt reeds de verplichting tot aansluiting.
 • Voor non-lineaire diensten gaat de verplichting tot aansluiting naar verwachting op 1 november 2010 in omdat het CvdM vanaf die datum  zal vaststellen of een bij haar aangemelde non-lineaire dienst daadwerkelijk als audiovisuele mediadienst wordt beschouwd en of de commerciële mediaonderneming onder haar toezicht valt.

Niettemin staat het mediaondernemingen die non-lineaire diensten aanbieden en die zich reeds zelf hebben aangemeld bij het CvdM vrij zich nu al te laten registreren bij de SRC.

Kortom: zendt uw organisatie reclameboodschappen uit en is deze nog niet aangesloten bij de SRC?  Dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het SRC secretariaat: info@reclamecode.nl of 020 – 301 33 97.

UPDATE

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de tarieven voor commerciële media instellingen gewijzigd, in de bijlage kunt hier meer over lezen.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap