Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

Wie zijn wij?

De Stichting Reclame Code (SRC) is de organisatie achter de Reclame Code Commissie (RCC). SRC bevordert dat adverteerders verantwoorde reclame maken zodat de consument vertrouwen in reclame heeft én behoudt .

Wanneer men een klacht heeft over een reclame-uiting kan deze worden ingediend bij de RCC. De (voorzitter)RCC toetst of de betreffende reclame-uiting voldoet aan de regels in de Nederlandse Reclame Code (NRC). Tegen elke uitspraak van de voorzitter van de RCC kan bezwaar bij de voltallige RCC worden gemaakt. Tegen elke uitspraak van de voltallige RCC kan beroep worden aangetekend bij het College van Beroep (CvB). Wanneer een overtreding van de NRC is vastgesteld, volgt de afdeling Compliance of de betrokken adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC en/of het CvB.

Waarom de Stichting Reclame Code?

Onafhankelijk

  • De leden van de Commissie en het College beoordelen klachten zonder last of ruggespraak, dat wil zeggen geheel onafhankelijk en zonder (voor)overleg met mensen buiten de Commissie of het College.
  • De voorzitters van de RCC en het CvB zijn rechter of een jurist met rechtsprekende ervaring.
  • Eén commissielid wordt op voordracht van de consumentenorganisaties benoemd. Hierdoor weet u zeker dat uw belangen in het oordeel worden meegenomen. 

Laagdrempelig

  • Door middel van het invullen van het online klachtenformulier kunt u kosteloos een klacht over een reclame-uiting indienen.
  • Er hoeft geen advocaat of andere bijstand aan de pas te komen.
  • Bij een RCC/CvB procedure is sprake van omkering van de bewijslast: Nadat u aan heeft gegeven waarom u vindt dat de reclame in strijd is met de NRC, dient de adverteerder de juistheid van zijn reclame aannemelijk te maken.

Snel

  • Wanneer een klacht in behandeling is genomen, volgt er op korte termijn een uitspraak.  

Effectief

  • Wanneer de (voorzitter van de) Commissie of het College oordeelt dat een reclame-uiting in strijd is met de NRC, wordt door de afdeling Compliance nagegaan of de adverteerder gehoor geeft aan de uitspraak. De adverteerder kan in principe de verboden reclame niet meer gebruiken of dient deze zodanig aanpassen dat die aan de regels voldoet.

Flexibel

  • De regels in de Nederlandse Reclame Code kunnen op korte termijn worden aangepast naar aanleiding van actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen.

Bekijk deze brochure om nader kennis te maken met de Stichting Reclame Code

 

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap