Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

Copy advies

Wilt u als adverteerder of communicatieadviesbureau weten of uw (voorgenomen) reclame-uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code (NRC), dan kunt u om Copy Advies vragen.
Copy Advies is praktisch van aard, geeft aan waar eventuele risico’s zitten en wordt gebaseerd op de regels uit de NRC en de beslissingen van de Reclame Code Commissie (RCC) en het College van Beroep (CvB).
Het advies is vertrouwelijk en vrijblijvend. De adverteerder kan het advies naast zich neerleggen. Alleen adverteerders die jaarlijks een financieel bijdrageverzoek van de Stichting Reclame Code ontvangen en de bijdrage van het lopende kalenderjaar hebben betaald, komen in aanmerking voor deze dienst. Het (basis)tarief voor een advies is €500,- (exclusief BTW) per concept reclame-uiting/campagne. Bij het in behandeling nemen van het verzoek wordt aangegeven of het basistarief volstaat. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt een vrijblijvende offerte opgesteld.

Let op! Het advies vrijwaart de adverteerder niet van een andersluidende beslissing van de RCC en/of het CvB. Ook al is een reclame opgesteld aan de hand van een door de afdeling Copy Advies gegeven advies, dan kan de Commissie en/of het College te allen tijde die reclame in strijd met de NRC oordelen bij een klacht- of beroepsprocedure. 

Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier.

In geval van een internationale reclamecampagne kan advies worden aangevraagd via www.ad-advice.org. Deze online faciliteit is door de Europese organisatie EASA en het Engelse Clearcast opgezet in samenwerking met de verschillende nationale zelfreguleringsorganisaties. Er nemen 22 landen deel aan deze "one-stop shop" voor internationale campagnes die in verschillende landen worden gelanceerd. Ook kan "pre-clearance" (verplicht onderzoek voor uitzending of publicatie) worden aangevraagd voor die landen die een dergelijk systeem kennen.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap