Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

Internationaal

In toenemende mate gaan reclamecampagnes de landsgrenzen over. Hoewel deze commerciële vrijheid goed is voor zowel adverteerders als consumenten, is het belangrijk dat zowel consumenten als ondernemers zélf ook beschermd worden wanneer reclame wordt gemaakt door een adverteerder die gevestigd is buiten Nederland en/of wanneer gebruik wordt gemaakt van een grensoverschrijdend medium.
Om deze reden is de Stichting Reclame Code lid van de European Advertising Standards Alliance (EASA) en het recent opgerichte mondiale platform International Council for Ad Self-Regulation (ICAS), beide gevestigd is in Brussel.

EASA

EASA is het platform van nationale zelfreguleringsorganisaties en andere organisaties die het reclamemakend bedrijfsleven in Europa vertegenwoordigen. Het is de Europese spreekbuis voor zaken op het gebied van zelfregulering van reclame. EASA heeft onder andere tot doel ervoor te zorgen dat klachten over grensoverschrijdende reclame snel en doeltreffend worden behandeld. Om dit doel te kunnen bereiken hebben de leden van EASA voor de afhandeling van klachten over grensoverschrijdende reclame afspraken gemaakt. 

EASA logo     

 

Wat is grensoverschrijdende reclame?

Er is sprake van een klacht over grensoverschrijdende reclame indien geklaagd wordt tegen een reclame-uiting die uit een ander land afkomstig is. Dit betekent meestal dat een consument een reclame ontvangt van een adverteerder die buiten Nederland gevestigd is of een reclame ziet in een grensoverschrijdend medium.

Een klacht tegen grensoverschrijdende reclame dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting Reclame Code.

Klik hier voor de klachtenprocedure van grensoverschrijdende reclame.

EASA ‘Blue Book’

Het EASA boek over zelfregulering van reclame in Europa, ook wel bekend als ‘Blue Book’, geeft informatie over wettelijke en zelfregulerende regels over reclame in Europa. Geïnteresseerden kunnen dit boek bestellen via de website van EASA

ICAS: wereldplatform voor internationale zelfregulering in reclame

Eind 2016 is vanuit EASA de oprichting van een International Council for Ad Self-Regulation (ICAS) gerealiseerd. Dit platform heeft ten doel wereldwijd effectieve zelfregulering in reclame te bevorderen. Een directe link met onze vakbroeders in Australië, Noord- en Zuid-Amerika en Azië dus.
ICAS

Het nieuwe ICAS is gebaseerd op het netwerk van zelfreguleringsorganisaties van EASA. Het is een mondiaal platform voor uitwisseling van informatie, bespreking van best practices en voor mondiaal overleg tussen de SRO’s over de hele wereld.

ICAS voorzitter, Mr Gómez Castallo vertelt: “We zijn trots op het werk dat EASA de afgelopen jaar heeft verricht. Maar nu hebben we te maken met nieuwe mondiale uitdagingen met betrekking tot regulering van reclame en verantwoord reclame maken. Er is behoefte aan dit nieuwe platform, de International Council on Ad Self-Regulation (ICAS).” ICAS is een gezamenlijk initiatief van EASA en de World Federation of Advertisers (WFA) namens het bedrijfsleven.

Website van ICAS

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap