Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

Klachten over grensoverschrijdende reclame?

Er is sprake van een klacht over grensoverschrijdende reclame wanneer een reclame-uiting afkomstig uit het ene land in een ander land wordt gebruikt.
Bij klachten over grensoverschrijdende uitingen is een procedure van kracht, die geldt in alle landen die deelnemen in de European Advertising Standards Alliance (EASA) in Brussel. Deze procedure heeft tot doel klachten over grensoverschrijdende reclame snel en doeltreffend te behandelen.

Klachten over grensoverschrijdende reclame moeten schriftelijk, bij voorkeur via het online klachtenformulier worden ingediend.

Indien het indienen van een klacht via de website niet mogelijk is, kan een klacht ook per post worden ingediend. Hier kunt u lezen welke informatie gegeven dient te worden wanneer de klacht per post ingediend wordt.

Na ontvangst van de klacht stelt de voorzitter van de Reclame Code Commissie vast of het bij de klacht inderdaad gaat om een grensoverschrijdende reclame-uiting. Als hij geen aanknopingspunten ziet om de klacht zelf te behandelen, wordt de klacht doorgestuurd naar de EASA-vertegenwoordiger in het land van herkomst. Deze is verantwoordelijk voor een nader onderzoek en verdere afhandeling van de klacht.
De klager wordt door het secretariaat van de Stichting Reclame Code op de hoogte gehouden van het verloop van de klachtenbehandeling.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap