Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

Online klachtenformulier

U kunt een klacht indienen over een reclame-uiting door het invullen van het online klachtenformulier. Lees de instructies zorgvuldig en vul alles nauwkeurig in zodat wij uw klacht zo efficiënt mogelijk kunnen behandelen.
NB: onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

( * ) geeft een verplicht veld aan. Al deze velden moeten ingevuld zijn voordat u het formulier kunt verzenden.

Stap 1: Dient u een klacht in als particulier of in uitoefening van een beroep/bedrijf?


Voor kosten klik hier

Stap 2: Uw gegevens

Naam beroep / bedrijf  
*Dhr./Mw. De heer Mevrouw
*Voorletters
*Achternaam
*Adres
*Postcode
*Woonplaats
*Telefoonnummer  
*Email-adres

Stap 3: Waar en wanneer hebt u de reclame-uiting gezien en/of gehoord?

*Waar  Op televisie
 Op de radio
 In de bioscoop
 Op een billboard
 Op internet
 In drukwerk
 Een ander medium

*Wanneer - -

Stap 4: Klacht en Onderbouwing

*Wie is de adverteerder?
*Om welk product gaat het?
*Omschrijf uw klacht
Een klacht die onvoldoende is gemotiveerd wordt niet in behandeling genomen. Klik hier voor de Nederlandse Reclame Code.

Stap 5: Kopie reclame-uiting toevoegen

Een uiting toevoegen?
NB: U kunt de uiting ook per post naar ons sturen. Postbus 75684, 1070 AR Amsterdam

Stap 6 Verzenden

Als u op ‘Verzend’ klikt, gaat u akkoord met het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. Op de verwerking van gegevens is ons Privacybeleid van toepassing.

Nadat u het formulier hebt verzonden kunt u het volledig uitprinten.

Onderhoud

In verband met onderhoud van het klachtenmanagementsysteem is het online-klachtenformulier tot 2 januari 2018 niet bereikbaar.

Indien u een klacht wenst in te dienen tegen een reclame-uiting verzoeken wij u d.m.v. een brief uw duidelijk gemotiveerde bezwaar (met concrete reclame) per post te sturen aan

Stichting Reclame Code
Postbus 75684
1070 AR AMSTERDAM

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap