a a a
 

College van Beroep

Wie zitten er in het CvB?
College van Beroep

Het College van Beroep (CvB) behandelt beroepschriften tegen beslissingen van de Reclame Code Commissie.

Leden College van Beroep 

Het College van Beroep is op dezelfde wijze samengesteld als de Reclame Code Commissie.

Voorzitters
mr. J.P. Fokker
mr C.G. ter Veer

Voorgedragen door de kolom Adverteerders
mr. L.J. Haagsman
N.Y.F.J. Krijnen
mr. M. Pannevis
mr. F.T.M. Smulders
mr. B. Vogel

Voorgedragen door de kolom Creatie
K. Buitenhuis
R. van Dijk
D.C. van der Lecq
M. van der Meij

Voorgedragen door de kolom Channel
mr. M. Bolhuis
mr. T.E. Klein
mr. A. Kramer
mr. J. Rijnveld

Voorgedragen door de kolom Consument & Maatschappij
P.H. Debets MPM
Drs. Y.M. van Houdt
mr. N.A.W.E. Jansen
mr. H.P. Kuijpers MCM CPC

Agenda

Bekijk hier de agenda voor de zittingen.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC