Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van Biz Telefoongids B.V. niet als reclame herkenbaar en misleidend.

Het betreft een geadresseerde uiting van "Biz Telefoongids" waarin vermelding in de "Biz Telefoongids 2002-2003" wordt aangeboden en die voorzien is van een acceptgiro ten bedrage van €295,12.

Door de op de ontvanger van de uiting toegespitste "Omschrijving" van het aanbod en het daarboven staande "Nr." en "Klantnr." wordt ten onrechte de indruk gewekt dat aan deze uiting een opdracht c.q. een verzoek tot het uitbrengen van een offerte vooraf is gegaan en dat er sprake is van een tussen de geadresseerde en de adverteerder bestaande relatie. Deze onjuiste indruk wordt niet weggenomen door de mededeling dat het een "AANBIEDING 2002-2003" betreft en ook niet door de mededeling "Dit is een aanbieding en geen faktuur". Het is onvoldoende duidelijk dat het een reclame-uiting betreft en dat er voor de geadresseerde geen enkele verplichting bestaat om het in de acceptgiro vermelde bedrag te betalen. De uiting is in strijd met de artikelen 7 en 10 van de Nederlandse Reclame Code.

Tevens heeft adverteerder, in strijd met artikel 14 van de Code Brievenbusreclame, Huissampling en Direct Respons Advertising, geen gevolg gegeven aan het verzoek van klager om hem geen geadresseerde reclame meer te sturen.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap