Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

"DVD-actie" van Willemse, gevestigd te Lisse, misleidend.

Naar aanleiding van 3 bij haar ingediende klachten heeft de Reclame Code Commissie (RCC) een folder van Willemse, gevestigd te Lisse, misleidend bevonden. De Commissie acht de folder verwarrend en daardoor misleidend, nu daaruit niet blijkt dat de bij een bestelling (van tuinartikelen) te ontvangen "DVD" een DVD-disc betreft. Door de afbeelding van een DVD-speler en de aanprijzende tekst omtrent de (technische) mogelijkheden van de DVD-speler wordt de indruk gewekt dat men een DVD-speler krijgt. De RCC acht de uiting ook in strijd met artikel 3 van de Code Brievenbusreclame, Huissampling en Direct Response Advertising, op grond waarvan de in de brievenbusreclame aangeboden goederen en diensten duidelijk en waarheidsgetrouw dienen te worden afgebeeld.

Aangezien de RCC de adverteerder al eerder heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, heeft zij haar uitspraak openbaar gemaakt.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap