Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

(Reclame met betrekking tot) ongevraagde toezending van goederen in strijd met Nederlandse Reclame Code.

In mailings van verschillende adverteerders wordt de geadresseerde in de gelegenheid gesteld een bestelling te plaatsen. Echter, uit de mailings blijkt niet dat de geadresseerde, bij gebruikmaking van het aanbod, automatisch vervolgzendingen van het bestelde product ontvangt en dat hij actie moet ondernemen om dit te voorkomen. Gelet hierop acht de Reclame Code Commissie de mailings misleidend.
Voorts is het feit dat ongevraagd een vervolgzending wordt toegezonden in strijd met artikel 7 van de Code Brievenbusreclame, Huissampling en Direct Response Advertising (CBR). Op grond van deze bepaling is de ongevraagde toezending van goederen waarvoor de ontvanger naar gesteld of gesuggereerd wordt, verplicht zou zijn te betalen, tenzij hij de goederen weigert of terugzendt, verboden.
Ook wordt door deze handelwijze artikel 7 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) overtreden. Volgens deze bepaling is de toezending aan een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, van een niet door deze bestelde zaak met het verzoek tot betaling van een prijs, niet toegestaan.
Aangezien de Reclame Code Commissie heeft geconstateerd dat door verschillende adverteerders op bovenstaande wijze ongevraagd goederen worden toegezonden heeft zij besloten haar uitspraak beperkt openbaar te maken, dat wil zeggen zonder bekendmaking van de namen van partijen.
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap