Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van UPC op de website http://upc.nl voor het product Priority Telecom is misleidend.

a. De indruk wordt gewekt men met een Priority Telecom abonnement de mogelijkheid heeft om tegelijkertijd te telefoneren en te internetten. Nu men hiervoor echter naast een Priority Telecom-abonnement ook een Chello-abonnement dient af te sluiten en dit niet in de uiting is vermeld acht de Commissie deze onvolledig en daardoor misleidend als bedoeld in artikel 7 NRC.

b. Adverteerder heeft zijn tarieven voor bellen tussen Priority Telecom-abonnees onderling vergeleken met de tarieven van het KPN BelBasis-abonnement. Die vergelijking is evenwel niet in overeenstemming met artikel 14 NRC. Door te spreken over "bellen" wordt de indruk gewekt dat de totale belkosten, derhalve van de gesprekskosten en het starttarief met elkaar zijn vergeleken. Weliswaar zijn, blijkens het door adverteerder overgelegde overzicht van gesprekstarieven, de tarieven van een gesprek tussen Priority Telecom-abonnees onderling 44,5 tot 50% lager dan de KPN BelBasis standaardtarieven maar omdat adverteerder en KPN allebei hetzelfde starttarief van 10 cent hanteren is het genoemde voordeel niet haalbaar. Om die reden is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 14 aanhef en onder a en is er geen sprake van een objectieve wijze van vergelijken als bedoeld in artikel 14 aanhef en onder c NRC.

Aangezien de Commissie adverteerder al meermalen heeft aanbevolen om niet meer in strijd met de NRC reclame te maken voor Priority Telecom heeft zij besloten deze uitspraak openbaar te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap