Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

UPC blijft misleidende reclame maken.

Ondanks een eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie van 31 januari 2002, blijft UPC misleidende en op niet objectieve wijze (vergelijkende) reclame maken. De Commissie is, op grond van dezelfde overwegingen als die welke ten grondslag liggen aan haar uitspraak van 31 januari 2002, van oordeel dat adverteerder in strijd met de artikelen 7 en 14 aanhef onder a en c van de Nederlandse Reclame Code reclame is blijven maken. Omdat UPC aan de eerdere uitspraak van de Commissie geen gevolg heeft gegeven, heeft zij besloten haar uitspraak wederom openbaar te maken.
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap