Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

De Original Pizza Company heeft ongeadresseerd reclamedrukwerk verspreid in strijd met de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR).

De Reclame Code Commissie heeft, naar aanleiding van een bij haar ingediende klacht, geoordeeld dat Original Pizza Company, ongeadresseerd reclamedrukwerk heeft verspreid in een brievenbus die voorzien was van een zogenaamde “NEE/NEE”- sticker.

De Commissie heeft adverteerder aanbevolen niet meer op dergelijke wijze ongeadresseerd reclamedrukwerk te (doen) verspreiden. Omdat adverteerder aan een eerdere aanbeveling geen gevolg heeft gegeven, heeft de Commissie besloten deze aanbeveling openbaar te maken.
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap