Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

ZAO Ziektekostenverzekeringen U.A. (ZAO), gevestigd te Amsterdam, per 1 januari 2003 in rechte opgevolgd door Agis Zorgverzekeringen U.A. (Agis), blijft reclame verzenden aan een geadresseerde die daar geen prijs opstelt.

ZAO heeft, ondanks een verzoek om géén geadresseerd reclamedrukwerk meer toe te zenden, aan een klager toch weer geadresseerd reclamedrukwerk toegestuurd. Dit acht de Reclame Code Commissie in strijd met artikel 14 van de Code Brievenbusreclame, Huissampling en Direct Response Advertising. Al meermalen deed de Commissie soortgelijke uitspraken over de toezending van geadresseerde reclame door ZAO.
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap