Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Brochure over Groene Stroom van Essent in strijd met Milieu Reclame Code.

Naar aanleiding van een klacht tegen een brochure met de aanhef “Groene Stroom van Essent. Samen werken aan een schonere toekomst” heeft de de Reclame Code Commissie (RCC) als volgt geoordeeld.  

Essent erkent dat zij de juistheid van de in de brochure vermelde absolute milieuclaims “Groene Stroom, het milieuvriendelijke alternatief” en “met Groene Stroom van Essent gebruikt u elektriciteit die in ieder opzicht milieuvriendelijk is” niet kan aantonen.  Gelet hierop acht de RCC de brochure in strijd met de artikelen 2 en 3 van de Milieu Reclame Code (MRC).  

Aangezien de RCC Essent reeds op 11 december 2001 heeft aanbevolen om geen reclame meer te maken op een zodanige wijze, dat Groene Stroom, gemaakt uit biomassa, als “schoon” wordt aangemerkt en de RCC daarbij heeft gewezen op de Toelichting bij artikel 3 MRC, waarin vermeld is dat men zich dient te realiseren dat woorden als “milieuvriendelijk”, “schoon”, “groen” en “goed voor het milieu” die zonder nader nuancering worden gebruikt door het publiek snel als absolute milieuclaims zullen worden begrepen en dat grote terughoudendheid met betrekking tot absolute milieuclaims op zijn plaats is, heeft de RCC besloten haar uitspraak openbaar te maken.  
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap