Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van Just2Match B.V. in strijd met Nederlandse Reclame Code.

De Reclame Code Commissie (RCC) ontving diverse klachten -onder meer van de Belastingdienst- over een mailing in een vaal blauwe envelop, gericht “Aan de bewoner van dit adres”. In de envelop bevindt zich een brief aan de bovenzijde waarvan staat: “Ontmoetingsdienst” en “Herinnering”. In de brief staan onder meer een “Berekening” van de “kosten voordat je erachter komt dat iemand niet bij je past”, te weten: € 7151,- en een “Berekening” van een “Telefoontje naar Just2Match om iemand te vinden die wel bij je past”, te weten € 0,20. 

De RCC acht de mailing allereerst in strijd met artikel artikel 13 sub A, onder lid 1, sub b van de Benelux Merkenwet. Zij heeft daartoe –samengevat- overwogen dat de Belastingdienst houdster is van een bij het Benelux Merkenregister gedeponeerd kleurmerk blauw, dat dit kleurmerk geldt voor enveloppen en dat gelet op de zeer grote mate van visuele gelijkenis tussen de blauwe belastingenveloppen en de door Just2Match gebruikte blauwe envelop en het zeer sterke onderscheidend vermogen van de bekende blauwe belastingenvelop verwarring is te duchten bij het (belastingplichtinge) publiek.

Voorts acht de RCC de mailing niet voldoende duidelijk herkenbaar als reclame-uiting, te meer waar de brief in de envelop qua opmaak, kleur en lettertype zodanige gelijkenis met een belastingsaanslag vertoont, dat pas na uitgebreidere lezing duidelijk wordt dat het om een reclame-uiting gaat.

Tenslotte acht de RCC de uiting misleidend en acht zij de handelwijze van Just2Match onrechtmatig jegens de Belastingdienst. Naar haar oordeel heeft Just2Match kennelijk de bedoeling in te spelen op de attentiewaarde die berichtgeving van de Belastingdienst bij het publiek heeft en wordt door de bij het publiek te duchten verwarring de ongestoorde communicatie tussen de fiscus en het publiek gehinderd. 

Gelet op de ernst van de overtreding, de periode van verspreiding van de mailing en het risico dat deze wijze van reclame navolging zal vinden, heeft de RCC besloten haar uitspraak openbaar te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap