Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame-uiting van Eurostration is misleidend.

De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat een geadresseerde reclame-uiting met aangehechte acceptgirokaart van Eurostration-Netherlands (Eurostration B.V.) in strijd is met de Nederlandse Reclame Code, omdat de uiting misleidend en niet als reclame herkenbaar is. Het College van Beroep heeft de uitspraak van de Commissie in beroep bevestigd.
Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat de geadresseerde het op de acceptgiro vermelde bedrag ad € 38,68 verschuldigd is voor opname van zijn bedrijfsgegevens in het “Europese ondernemersinformatiesysteem Eurostration.”  Van de zinsnede “Europese wettelijke verplichte deponering van uw jaarrekening boekjaar 2000/2001” gaat de onjuiste suggestie uit dat deponering van de jaarrekening bij Eurostration op grond van Europese wetgeving verplicht is.
Het College is met de Commissie van oordeel dat de reclame-uiting dermate misleidend is dat openbaarmaking van de uitspraak gerechtvaardigd is.
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap