Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van Internet Registratie Dienst niet als reclame herkenbaar en misleidend.

Het betreft een geadresseerde uiting van “Internet Registratie Dienst” te Rotterdam waarin onder meer staat: “Indien u in onze email- bedrijvengids op internet vermeld wilt worden (..)”.
Naar het oordeel van de Reclame Code Commissie (RCC) lijkt de uiting wat betreft  tekst en vormgeving zozeer op een factuur, dat deze niet voldoende duidelijk als reclame-uiting herkenbaar is en daardoor tevens misleidend is. Zo wordt een “Rekening nr.” vermeld en wordt gesteld: “De jaarlijkse bijdrage van NLG 30,- is onveranderd in EUR 13,61”, hetgeen doet vermoeden dat reeds een zakelijke relatie bestaat tussen de geadresseerde en de adverteerder.
Aangezien de RCC de Internet Registratie Dienst reeds eerder heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en aan deze aanbeveling geen gevolg is gegeven,  maakt de RCC haar uitspraak openbaar.
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap