Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Agis Zorgverzekeringen zendt opnieuw geadresseerde reclame aan een geadresseerde die daar geen prijs opstelt.

Agis Zorgverzekeringen heeft, ondanks herhaalde verzoeken om géén geadresseerd reclamedrukwerk meer toe te zenden, aan een klager toch weer geadresseerd reclamedrukwerk toegestuurd. Dit acht de Reclame Code Commissie in strijd met artikel 14 van de Code Brievenbusreclame, Huissampling en Direct Response Advertising (CBR).
Het verweer van Agis dat het betreffende drukwerk naast reclame ook informatie bevat, tot het verstrekken waarvan Agis contractueel verplicht is, heeft de Commissie verworpen.
Aangezien Agis meermalen tegen de wens van de geadresseerde in geadresseerd reclamedrukwerk heeft verspreid, heeft de Commissie haar uitspraak openbaar gemaakt.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap