Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Fortuna House, gevestigd te Veldhoven, overtreedt Code voor Sweepstakes (CvS).

Inwoners van Borculo en Schiedam ontvingen van het "Prijsuitreikingsbureau" van Fortuna House te Veldhoven een mailing inhoudende een "laatste bericht over de poging tot aflevering van een kostbare prijs". In deze mailing wordt de geadresseerde met zekerheid n van de genoemde kostbare prijzen in het vooruitzicht gesteld, indien de geadresseerde binnen 10 dagen het bijgevoegde prijscertificaat terugstuurt en f 49,80 aan deelname-, registratie-, verzend- en overige kosten bijsluit.

De Reclame Code Commissie acht deze mailing in strijd met de Code voor Sweepstakes, omdat:
- de waarde van de als prijs genoemde sieradenset niet gemakkelijk uit de mailing valt af te leiden;
- gesuggereerd wordt dat de ontvanger van de mailing reeds winnaar is van een prijs;
- de wijze waarop de sweepstake is georganiseerd niet duidelijk is omschreven en
- afwikkelingskosten (inclusief porto- en communicatiekosten) niet meer dan de rele kosten mogen bedragen en Fortuna House niet aannemelijk heeft gemaakt dat het bedrag van f 49,80 uitsluitend rele kosten betreft.

De Commissie acht de overtreding van de CvS met name waar het betreft de kosten van f 49,80 zo ernstig, dat zij heeft besloten een openbare aanbeveling te doen. 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap