Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Personeelsadvertentie in strijd met Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen.

Op grond van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen dient, indien bij de aanbieding van een betrekking een functieaanduiding wordt gebruikt, zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm te worden vermeld, of dient te worden vermeld dat zowel mannen als vrouwen voor de functie in aanmerking komen. Op deze regel geldt een aantal in de wet genoemde uitzonderingen.

In een advertentie waarover bij de Reclame Code Commissie een klacht werd ingediend was een functiebenaming genoemd, die alleen een vrouwelijke kant kent.
Nu daarbij niet was vermeld dat zowel mannen als vrouwen voor de functie in aanmerking komen en zich geen van de in de wet bedoelde uitzonderingen voordeed achtte de Commissie de advertentie in strijd met de wet.

Aangezien het de Commissie voorkomt dat in personeelsadvertenties waarin een functiebenaming wordt genoemd vaker wordt nagelaten om zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm te gebruiken, dan wel uitdrukkelijk te vermelden dat zowel vrouwen als mannen voor de functie in aanmerking komen, heeft de Commissie besloten een openbare aanbeveling te doen, dat wil zeggen zonder bekendmaking van de namen van partijen.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap