Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Bongers Media Productie heeft het Blad “Wonen” verspreid in strijd met Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR)

De Reclame Code Commissie heeft, naar aanleiding van een bij haar ingediende klacht geoordeeld dat Bongers Uitgeverij het blad “Wonen” (editie Maastricht en Heuvelland) ten onrechte heeft verspreid in een brievenbus die was voorzien van een JA/NEE-sticker.

De Commissie heeft Bongers Media Productie aanbevolen niet meer op een dergelijke wijze ongeadresseerd reclamedrukwerk te (doen) verspreiden. Omdat Bongers Media Productie aan een eerdere aanbeveling geen gevolg heeft gegeven, heeft de Commissie besloten deze uitspraak openbaar te maken.

Het College van Beroep heeft de uitspraak van de Commissie op 21 oktober 2003 bevestigd. Het blad “Wonen”, editie Maastricht en Heuvelland d.d. 7 maart 2003 voldoet, aldus het College, niet aan het criterium dat tenminste 10% van de inhoud bestaat uit informatie over of nieuws uit het eigen verspreidingsgebied, waarbij het College in dit geval onder verspreidingsgebied heel Limburg verstaat.

Strijd met artikel 3.1. Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap