Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Stichting Reclame Code discussieert over het invoeren van een meer pro-actief zelfreguleringsysteem

Op donderdagochtend 20 november 2003 organiseert de Stichting Reclame Code in samenwerking met de Europese zelfreguleringorganisatie EASA en de vereniging VNO-NCW een bijeenkomst met als titel
"Commerciële communicatie en zelfregulering in Europa".
De bijeenkomst zal plaatsvinden bij Randstad te Diemen.
De aanvang is 9.00 uur.

Aan de orde wordt gesteld o.a. het belang van een efficiënt werkend en aan de eisen van deze tijd voldoend zelfreguleringsysteem. In Europa gaan er stemmen op om binnen de EU naast een klachtenbehandelingsysteem het bedrijfsleven de mogelijkheid te bieden vooraf advies in te winnen (niet bindend precopy advies) alsmede actuele onderwerpen, zoals op dit moment “kinderen, voeding en reclame” te monitoren.
Ontwikkelingen die passen bij een adverterend bedrijfsleven dat haar verantwoordelijkheden neemt en inziet dat voorkomen beter is dan genezen.

Als gastsprekers zijn aanwezig Chris Graham, voorzitter van de EASA, Angela Mills, executive director van de European Publishers Council (EPC) en vertegenwoordigers van de Spaanse en Engelse zelfreguleringorganisaties.
Visies van het Nederlandse bedrijfsleven zullen worden vertolkt door Peter Vertregt  marketing directeur Heineken Nederland en Paul Blok, managing partner Result DDB.
Namens het ministerie van Economische Zaken zal spreken Olaf Cornielje, lid van het managementteam van de Directie Marktwerking.
De discussie wordt geleid door Roland van der Vorst, managing director research and development  FHV BBDO.

De Stichting Reclame Code heeft tot doel ervoor te zorgen dat in Nederland op verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt. Om dit doel te bereiken heeft de Stichting regels opgesteld waaraan reclame moet voldoen: de Nederlandse Reclame Code. De controle op de naleving van de Reclame code wordt uitgeoefend door de Reclame Code Commissie en in hoger beroep door het College van Beroep.
Een ieder die van mening is dat reclame in strijd is met de Reclame Code kan een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Klik hier voor het ##aanmeldingsformulier.asp#aanmeldingsformulier##
Klik hier voor het ##programma.asp#programma##

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap