Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Een reclame-uiting waarin de BankGiroLoterij de geadresseerde informeert over een “Extra Trekking” achtte de Commissie in strijd met het vertrouwen in de Reclame.

Een reclame-uiting mag geen aanbod bevatten dat de ontvanger geacht wordt te accepteren tenzij hij laat weten dat hij van dat aanbod geen gebruik win maken. 
 
Gelet hierop achtte de Commissie de geadreseerde mailing, bevattende de mededeling dat de geadresseerde de adverteerder machtigt om de kosten voor een Extra Trekking van zijn rekening af te schrijven, tenzij de geadresseerde telefonisch laat weten daar niet mee in te stemmen, in strijd met artikel 5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).
 
De Commissie achtte het in het algemeen belang deze uitspraak openbaar te maken.
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap