Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Code voor e-mailreclame opgenomen in Nederlandse Reclame Code.

Op 15 juni 2004 zal de Code Verspreiding Reclame via E-mail in werking treden. De Stichting Reclame Code heeft deze Code als bijzondere reclamecode opgenomen in de Nederlandse Reclame Code. De Reclame Code Commissie en het College van Beroep zullen toezien op de naleving er van. De Code bevat regels voor het versturen van reclameboodschappen per e-mail. Er mag geen e-mailreclame naar de consument worden gestuurd als deze daar niet om heeft gevraagd.

Sinds 19 mei geldt de nieuwe Telecommunicatiewet, waarin is geregeld dat het sturen van reclame via e-mail alleen nog toegestaan wordt wanneer de consument daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

In deze Code worden bovenop de huidige wetgeving nog regels gesteld met betrekking tot de grootte van het e-mailbericht, het niet meesturen van uitvoerbare bestanden, duidelijke en eenvoudige afmeldmogelijkheden en goede informatie over waar het e-mailadres van de consument voor gebruikt wordt.
Consumenten kunnen klachten indienen bij de Reclame Code Commissie over e-mailreclame die is verstuurd in strijd met deze Code.

De Code is opgesteld onder neutraal voorzitterschap van ECP.NL en in nauwe betrokkenheid met VNO-NCW door de brancheorganisaties die zich met direct marketing bezig houden -DDMA, EMMA-NL en Thuiswinkel.org - opgesteld.
Komend jaar zal de Code worden geëvalueerd op basis van de ervaringen in de praktijk.

De Code is vanaf 15 juni 2004 via de website www.reclamecode.nl te raadplegen of op te vragen bij het secretariaat van de Stichting Reclame Code.

Voor nadere informatie: Stichting Reclame Code, Mevrouw Mr P.E.C. Ancion-Kors
Tel.nr. 020-696.00.19
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap