Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Start nieuw financieringssysteem Stichting Reclame Code

In de komende weken zullen de Nederlandse adverteerders een verzoek ontvangen om een bijdrage te leveren aan de exploitatie van de Stichting Reclame Code.
Een nieuw systeem van financiering is noodzakelijk geworden, omdat blijkt dat de huidige deelnemende organisaties niet meer in staat zullen zijn de continuïteit van de Stichting te garanderen.
Lees verder: Huidige deelnemers

Advies Professor Driehuis
In een recent uitgebracht advies komt Professor dr. W. Driehuis tot de conclusie dat “het op de weg ligt van diegene in wiens belang reclame wordt gemaakt, om de zelfregulering in stand te houden”.
Hij geeft daarbij aan dat het adverterende bedrijfsleven de verantwoordelijkheid moet nemen om de zelfregulering in stand te houden. Daarbij sluit hij aan bij de situatie zoals deze in een aaltal EU landen succesvol wordt toegepast.
Lees verder: Conclusies Rapport Professor dr. W. Driehuis

Nieuw financieringssysteem
Het nieuwe systeem is gebaseerd op een percentage van de bruto mediabestedingen per adverteerder per jaar.Een bijdrage van 0.025% ofwel Euro 250.- per miljoen bestedingen is nodig.
Lees verder: Uitgangspunten berekening financiering SRC

Steun van de adverteerders
Een aantal adverteerders heeft zich achter dit initiatief geschaard en beveelt het omslagstelsel van harte aan. Daarnaast weet het Bestuur zich gesteund door een Comité van Aanbeveling.
Lees verder Lijst ondersteunende bedrijven en Comité van Aanbeveling

Het belang van zelfregulering
Meer dan ooit staat de vrijheid van commerciële communicatie in de schijnwerpers. Er is verhoogde druk om reclame aan banden te leggen door middel van wetgeving.
Het is in ieders belang dat reclame geloofwaardig en verantwoord is. De reclamewereld wil dit door middel van zelfregulering realiseren. Zelfregulering als alternatief voor wetgeving betekent eigen regels opstellen en toezicht houden op de naleving ervan.
Lees verder: De brochure Klagen over reclame Word ik daar beter van


Amsterdam 17 juni 2004
Voor nadere informatie: Mr P.E.C. Ancion-Kors 020-696.00.19
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap