Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Code voor Sweepstakes onderdeel Nederlandse Reclame Code vervalt met ingang van 1 januari 2006

Met ingang van 1 januari 2006 wordt de Code voor Sweepstakes ingetrokken. Alle reclame-uitingen die worden geopenbaard na 1 januari 2006 waarin sweepstakes zijn opgenomen, worden niet meer beoordeeld op basis van de Code voor Sweepstakes.
Onder een sweepstake wordt verstaan een promotionele actie, waarbij één of meer prijzen om niet ter beschikking worden gesteld aan de door trekking vooraf aangewezen entiteiten, zoals nummers, namen of andere cijfer/letter combinaties of zaken met een unieke identiteit. De uitkering van deze prijzen hangt af van de reactie van de ontvanger.

In de praktijk werd de sweepstake door het Ministerie van Justitie toegestaan mits werd voldaan aan de Code voor Sweepstakes.
Met ingang van 1 januari 2006 gaat het ministerie zelf beleidslijnen hanteren waaraan promotionele kansspelen, waaronder sweepstakes vallen, moeten voldoen.
Om die reden komt de Code voor Sweepstakes te vervallen.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap