Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Diverse mailings van Postina Shopping N.V. te Kinrooi (België) in strijd met Nederlandse Reclame Code.

Een inwoonster van Amsterdam ontving zes verschillende mailings van postorderbedrijf Postina, waarin haar geldprijzen in het vooruitzicht werden gesteld, die echter niet werden uitgekeerd.

De Reclame Code Commissie heeft vastgesteld dat de zes mailings alle in strijd met de Nederlandse Reclame Code zijn.
Ten aanzien van vijf mailings heeft de Commissie geconstateerd dat die betrekking hebben op een sweepstake en dat deze in strijd zijn met de Code voor Sweepstakes (CvS). Zo wordt o.a. ten onrechte de indruk gewekt dat de geadresseerde winnaar is van een geldprijs.
Bovendien wordt in de mailings niet duidelijk vermeld hoeveel prijzen er worden uitgekeerd. Ook worden ten onrechte in twee van de zes mailings bewoordingen als “prijs” en “winnaar” gebruikt met betrekking tot cheques die zijn bestemd om te worden geschonken aan de meerderheid van de ontvangers die reageren.
Tot slot voldoen de vijf mailings niet aan artikel 5 CvS waarin staat dat de wijze waarop de sweepstakes zijn georganiseerd duidelijk in de respectieve mailings moet worden omschreven.
De zesde mailing waarin geen sweepstake voorkomt, omdat niet is gebleken dat prijzen ter beschikking worden gesteld aan door trekking vooraf aangewezen entiteiten, is door de Reclame Code Commissie misleidend beoordeeld omdat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat geadresseerde altijd een aandeel in het totaal bedrag dat wordt uitgekeerd ontvangt.

Aangezien Postina bij herhaling is aanbevolen niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, heeft de Commissie het in het algemeen belang geoordeeld deze uitspraak openbaar te maken.

Voor nadere informatie:
Stichting Reclame Code
Mr P.E.C. Ancion-Kors
Tel.: 020 – 696 00 19

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap