Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Staatssecretaris van Gennip in de fout.

Op 21 juni j.l. heeft Staatssecretaris van Gennip van EZ haar Strategisch Actieprogramma: “Een versterkte Consumentaliteit” aangeboden.
Zij baseert haar visie op een aantal onderzoeken en gesprekken met relevante betrokkenen om de “witte vlekken in het stelsel van consumentenbescherming” boven water te krijgen.

Bij haar argumentatie gebruikt de Staatssecretaris ten onrechte een aantal gegevens over misleidende reclame. Zij stelt dat er in de periode 2001/2003  9.916 klachten over misleidende reclame zijn binnengekomen bij de Ombudsman en de Consumentenbond. Daarbij wordt gesuggereerd dat deze klachten onbehandeld bleven en dat een nieuwe overheidsinstantie hier in de toekomst voor moet gaan zorgen.

In de rapportage is volstrekt onduidelijk wat bedoeld wordt met het begrip “klacht versus waarneming” en wordt misleiding en misleidende reclame aanhoudend door elkaar gehaald.

Zij gaat bovendien geheel voorbij aan het feit dat het merendeel van de klachten dat te maken heeft met misleidende reclame, is behandeld bij de Stichting Reclame Code.
De Reclame Code Commissie is de door het adverterende bedrijfsleven samen met de Consumentenbond  in het leven geroepen zelfregulerende instantie die al meer dan 40 jaar klachten over reclame behandelt.

Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat het bij de geschetste problematiek voornamelijk zou gaan om misleidende reclame. De aan de orde gestelde problematiek gaat nauwelijks over misleidende reclame, maar heeft met name betrekking op de gevolgen die consumenten ondervinden bij hun contractuele relaties met de aanbieders van producten en diensten.

Het is jammer dat de Staatssecretaris en haar ambtenaren een belangrijk instituut zoals het goed functionerende zelfregulering systeem van de Stichting Reclame Code geheel over het hoofd hebben gezien zowel in hun besluitvorming als bij de berichtgeving hierover.

Bijna 8.000 consumenten wisten in de periode 2001 tot 2003 de weg naar de Stichting wel te vinden.

Voor nadere informatie:
Stichting Reclame Code
Mr P.E.C. Ancion-Kors
Tel.: 020 – 6960019

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap