Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Mailings Nationale Postcodeloterij misleidend

De mailings van de Nationale Postcodeloterij waarbij men een AUTO-wincode danwel BMW-wincode toegestuurd heeft gekregen, zijn door de Reclame Code Commissie misleidend bevonden.

In deze mailings staat onder andere het volgende: “U dient uw AUTO-wincode c.q. BMW-wincode te activeren, waarna u toegang krijgt tot onze waardevolle autoverloting, die vanaf 4 juli a.s. gehouden zal worden”.
Hierbij wordt niet vermeld dat activeren alleen mogelijk is als men daarbij minimaal één lot aanschaft. Om die reden zijn deze mailings misleidend.

Aangezien adverteerster al eerder is aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, acht de Commissie het in het algemeen belang deze aanbevelingen openbaar te maken.
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap