Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van Bruno Santanera voor BioStabil 2000 in strijd met Reclame Code

De Reclame Code Commissie ontving opnieuw klachten over televisiereclame voor de BioStabil 2000. Deze ketting met hanger wordt  aangeprezen als “een prachtig draaibaar sieraad met bijzondere therapeutische eigenschappen” .

De Commissie heeft de reclame misleidend bevonden en in hoger beroep heeft het College van Beroep dit oordeel bevestigd. Waar met name geen resultaten zijn overgelegd van (wetenschappelijk) onderzoek met betrekking tot de werking van de BioStabil acht het College de reclame misleidend ten aanzien van de eigenschappen en de doelmatigheid van de BioStabil 2000. In het bijzonder is niet aangetoond  dat de hanger door zijn magnetische werking automatisch de juiste positie in zou nemen op het lichaam, waardoor het lichaam zich ontspant en beter in balans raakt.  

Ook in hoger beroep is niet komen vast te staan dat de mededelingen van de arts Martina, zoals bijvoorbeeld “dat er een categorie mensen bestaat die niet zal kunnen genezen zonder magneten”op waarheid berusten en in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten. Derhalve is de uiting in strijd met artikel 8 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Tenslotte heeft de adverteerder niet weersproken dat “de thymus”op volwassen leeftijd niet meer functioneel is. Gelet hierop en nu door de arts Martina wordt gezegd dat de hanger moet worden gedragen ter hoogte van de “streek van de zwezerik, de thymus”, ofwel “een enorm belangrijk orgaan voor het immuunsysteem”, wordt een vakterm gebruikt die er kennelijk op gericht is om op misleidende wijze het bestaan van niet aanwezige hoedanigheden van de BioStabil 2000 te suggereren. Daarom is de reclame ook in strijd met artikel 9 NRC.
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap