Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Stichting Reclame Code en Stichting Reklame Rakkers bundelen krachten en introduceren 'De Kinderreclame Wijzer'


Amsterdam, 23 februari 2005: De Stichting Reclame Code en Stichting Reklame Rakkers hebben besloten samen te werken en introduceren binnenkort 'De Kinderreclame Wijzer - Handleiding voor verantwoorde kinderreclame'. De Kinderreclame wijzer is een pro-actief hulpmiddel voor het bedrijfsleven en de communicatiebranche en geeft aanwijzingen over het kader waarbinnen verantwoorde kinderreclame kan worden gecreŽerd. Het kader wordt vastgesteld op basis van de huidige bepalingen in de Nederlandse Reclame Code aangevuld met de uitkomsten van het recentelijk gepresenteerde onderzoek van Stichting Reklame Rakkers, in combinatie met bestaand wetenschappelijk onderzoek, naar de commerciŽle kennis en vaardigheden van kinderen. De Kinderreclame Wijzer is gericht op reclame in alle media en in al zijn vormen voor kinderen tot 14 jaar.

De Stichting Reclame Code en Stichting Reklame Rakkers gaan daarnaast onderzoeken of de bestaande bepalingen op het gebied van reclame gericht op kinderen in de Reclame Code nog voldoen aan de huidige maatschappelijke verwachtingen. Zij zullen op basis van de uitkomsten van het onderzoek kijken of een aparte Kinderreclame Code gewenst is. De Nederlandse levensmiddelenindustrie (FNLI) nam al eerder het initiatief tot de ontwikkeling van een voedingsmarketingcode voor kinderen, die recentelijk aan de Reclame Code Commissie is aangeboden. Bij het opstellen van een aparte Kinderreclame Code zal deze voedingsmarketingcode daarin worden geÔntegreerd.

Om inzicht te krijgen in de maatschappelijke standpunten organiseert Stichting Reklame Rakkers op 7 april een nationaal debat met alle sleutelorganisaties in Nederland. Daarbij worden vertegenwoordigers van de overheden uit Zweden en Engeland uitgenodigd hun beleid en ervaringen te presenteren.

Tenslotte inventariseren beide stichtingen het aantal en de aard van de klachten over reclame gericht op kinderen die jaarlijks aan de Reclame Code Commissie in Nederland worden voorgelegd. Bovendien wordt een pro-actieve studie uitgevoerd waarbij alle reclames die gedurende een bepaalde periode op de Nederlandse televisie tot 20.00 uur worden uitgezonden, zullen worden getoetst aan de huidige en nieuwe regels voor reclame gericht op kinderen. Op deze manier ontstaat een betrouwbaar inzicht in de kwaliteit van de kinderreclames in Nederland. De rapportage is straks openbaar en beschikbaar voor alle geÔnteresseerden.

Liesbeth Hop, woordvoerder Stichting Reklame Rakkers: "Wij vinden het een goede ontwikkeling dat de Stichting Reclame Code zich ontvankelijk opstelt voor de kennis die binnen Reklame Rakkers beschikbaar is. Op deze manier laat het bedrijfsleven zien dat zij hun deel van de verantwoordelijkheid voor de kinderconsument serieus neemt. Stichting Reklame Rakkers werkt samen met alle partijen in de Nederlandse maatschappij die de commerciŽle omgeving rond kinderen creŽren en beÔnvloeden. Het onderzoek dat wij uitvoeren dient dan ook als basis voor beleidsontwikkeling door alle betrokken organisaties in Nederland. Stichting Reklame Rakkers heeft geen vertrouwen in een zogenaamd reclameverbod, mede omdat in de kerndoelen van het Nederlandse basisonderwijs staat dat kinderen het recht hebben te leren zich redzaam te gedragen als consument. Daarnaast is de commercie intussen overal en het is moeilijk, zo niet onmogelijk kinderen volledig daarvan af te schermen. Het is in onze ogen beter om reclame binnen een verantwoord kader toe te laten en kinderen tegelijkertijd te leren deze informatie goed te interpreteren. Daarbij zullen ook de ouders en scholen in Nederland hun verantwoordelijkheid moeten dragen."

Mr. Prisca Ancion, directeur Stichting Reclame Code: "De Stichting Reklame Rakkers is
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap