Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Aangepaste besluitvormingsstructuur voor aanname en evaluatie van reclamecodes door stichting reclame code

Reclamecode voor voedingsmiddelen aangenomen
 
De Stichting Reclame Code heeft op 2 juni 2005 een aangepaste besluitvormingsstructuur vastgesteld voor het aannemen van nieuwe bijzondere reclamecodes. Nieuwe bijzondere reclamecodes zullen in principe tot standkomen in een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het betreffende
bedrijfsleven en de Consumentenbond, onder leiding van een neutrale voorzitter.
Uitgangspunt daarbij is het streven naar consensus. Ook de evaluatie van bestaande bijzondere reclamecodes zal op deze wijze gebeuren.
Door deze structuur blijven zelfregulering en het bereiken van een maatschappelijk draagvlak ook in de toekomst de basis vormen van de Stichting Reclame Code.

Reclamecode voor Voedingsmiddelen onderdeel Nederlandse Reclame Code

Het bestuur van de Stichting Reclame Code heeft op verzoek van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) de Reclamecode voor voedingsmiddelen aanvaard.
Omdat de Consumentenbond, lid van het bestuur van de Stichting Reclame Code, de beperkingen die in de Reclamecode voor voedingsmiddelen zijn opgenomen niet vergaand genoeg vindt, heeft deze Code niet de instemming van de Bond.
De Reclamecode voor Voedingsmiddelen zal evenwel als bijzondere reclame code worden aangehaakt bij de Nederlandse Reclame Code.

De Code treedt met ingang van 2 juni 2005 in werking en zal na 1 jaar - conform de nieuwe besluitvormingsstructuur - worden geëvalueerd.

De Stichting Reclame Code heeft tot doel te bewerkstellingen dat op verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt. Om deze doelstelling te bereiken heeft Stichting Reclame Code regels opgesteld waaraan reclame dient te voldoen: de Nederlandse Reclame Code. De controle op de naleving van de regels wordt verricht door de Reclame Code Commissie en in appel, door het College van Beroep.
Voor verdere informatie zie: www.reclamecode.nl
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap