Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame voor antikalksysteem AMFA 2000 misleidend

Naar aanleiding van een klacht van Fuel Save Europe B.V. heeft de Reclame Code Commissie geoordeeld dat een aantal reclame-uitingen van Technische Service Dienst Nederland (TSD) voor het antikalksysteem AMFA 2000 misleidend is.

De reclame van TSD is misleidend omdat niet aannemelijk is gemaakt dat AMFA 2000 de in de reclame beschreven werking heeft. Verder wordt in de reclame gesproken over “garantie”, zonder dat omvang en inhoud daarvan zijn vermeld. Dit is in strijd met artikel 11 van de Nederlandse Reclame Code.
In hoger beroep heeft het College van Beroep de uitspraak van de Commissie bevestigd.

De uitspraak is openbaar gemaakt omdat de Commissie TSD al eerder heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en TSD aan deze aanbeveling geen gevolg heeft gegeven.
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap