Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Uitspraak Scarlet One TV reclame

Na een spoedzitting heeft de Reclame Code Commissie de klachten naar aanleiding van een nieuwe tv-campagne van telecom provider Scarlet, met in de hoofdrollen een in lingerie geklede dame en in bikini geklede meisje, afgewezen.
In de campagne prijst een verleidelijk uitziende in lingerie geklede dame (met mannenstem, te weten Beau van Erven Dorens) het product aan. Vervolgens prijst een klein meisje in een witte bikini in dezelfde setting het kindertelefoontje van Scarlet One aan.
Een groot aantal min of meer gelijkluidende klachten hierover zijn ingediend bij de Reclame Code Commissie. Het betreft klachten dat genoemde uitingen in strijd zijn met de goede smaak, het fatsoen en/of goede zeden. Bij de toetsing aan deze criteria stelt de Commissie zich terughoudend op, omdat deze van subjectieve aard zijn.
De Commissie is van mening dat voor beide uitingen de grens van het toelaatbare niét is overschreden. De kleding van de vrouw zijn wel uitdagend en sexy, maar niet pornografisch. Bovendien is de reclame humoristisch bedoeld, nu de vrouw spreekt met een mannenstem. Dit relativeert het seksueel getinte karakter van de uiting.
Ook is de Commissie van mening dat het meisje in bikini als koket dametje en niet als lustobject poseert. De beelden zijn eerder vertederend dan geraffineerd. Evenmin is er sprake van een minderjarige in een gevaarlijke situatie zoals bedoeld in artikel 13.2d van de Nederlandse Reclame Code.
De Commissie merkt wel op dat Scarlet One met deze uiting de grens van het toelaatbare heeft gezocht.

NB: Instellen Hoger Beroep tegen beslissing mogelijk tot vrijdag 28 oktober
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap