Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Nieuwe koers, nieuwe voorzitter


Na ruim vier jaar heeft mr. Herman Bruggink per 1 november de voorzittershamer van het bestuur van de Stichting Reclame Code (SRC) overdragen aan Willem van der Mee, oud-voorzitter van de Bond van Adverteerders (BVA).

Herman Bruggink heeft de afgelopen jaren de SRC een andere richting in laten slaan. Zo heeft hij de grondslagen van de zelfregulering in Nederland opnieuw gedefinieerd en heeft hij de benodigde wijzigingen daarvoor in gang gezet. Bruggink heeft bewerkstelligd dat het draagvlak van SRC is verbreed, waardoor de continuïteit van de SRC is gewaarborgd.
Herman Bruggink zei bij zijn overdracht hierover: Er is nu een veel bredere deelnemers-en bestuursbasis en daarmee breder draagvlak. En financieel is door een brede contributie-betaling de continuïteit bij de adverteerders verankerd. SRC is nu onder voldoende stoom op weg naar een prachtige toekomst, onder leiding van een nieuwe, zeer ingevoerde voorzitter en een zeer ervaren directeur.’

De overdracht valt samen met de nieuwe koers van de Stichting, die haar activiteiten wil uitbreiden, mede door de komst van een consumententoezichthouder medio 2006. Ook zal zij meer aandacht gaan besteden aan de Europese ontwikkelingen op het gebied van zelfregulering, voorlichting en monitoring activiteiten.

Met het aantreden van Van der Mee haalt SRC een onafhankelijke voorzitter in huis die brede ervaring heeft opgedaan zowel in de wereld van de reclame als de marketing (Unilever, Sara Lee, Smiths en The Greenery) en daardoor beschikt over een uitgebreid netwerk in adverteerderskringen en kennis en ervaring heeft op het gebied van commerciële communicatie. Overigens is Van der Mee niet onbekend met de werkzaamheden van de Stichting. Hij heeft als lid een groot aantal jaren zitting gehad in zowel de Reclame Code Commissie als het College van Beroep.

Van der Mee heeft naar aanleiding van zijn benoeming gezegd: ‘SRC is een gezaghebbend en onafhankelijk instituut dat van grote waarde is voor zowel de consument als het adverterend bedrijfsleven. Vanuit mijn rol van voorzitter hoop ik een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomstige ontwikkeling van SRC. Nieuwe ontwikkelingen op mediagebied, nieuwe maatschappelijke trends vragen om een actief opereren van de SRC. Het nog steviger verankeren van de SRC in ons maatschappelijk bestel zie ik als een belangrijke taak voor de toekomst.’

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap