Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame in Bewust Gezond misleidend en in strijd met de Warenwet

Naar aanleiding van een klacht van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten heeft de Reclame Code Commissie geoordeeld dat een aantal reclame-uitingen in het huis-aan-huisblad Bewust Gezond, een uitgave van Bional Pharma B.V., misleidend en in strijd met de Warenwet is.
In hoger beroep heeft het College van Beroep de uitspraak van de Commissie grotendeels bevestigd.

De Commissie acht de reclame-uitingen misleidend, omdat niet aannemelijk is  gemaakt dat de producten VisOlie, Atrisin, Magnesium + Calcium, Anxolin en Nervovit de in de reclame beschreven werking hebben.
De reclame-uitingen voor VisOlie en Atrisin zijn in strijd met de Warenwet, onder meer omdat het eetwaar VisOlie wordt aangeprezen als een middel dat hart- en vaatziekten kan voorkomen en het eetwaar Atrisin als een middel dat pijn en ochtendstijfheid vermindert.
Tenslotte acht de Commissie de reclame voor Magnesium + Calcium, door de opmaak daarvan, niet voldoende als reclame herkenbaar.

De uitspraak is openbaar gemaakt, omdat de Commissie Bional al eerder heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap