Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Uiting webpagina basisschool ‘Het Open Venster’ misleidend

Een uiting op een onderdeel van de website van de Haagse Schoolvereniging (HSV), www.hsvdenhaag.nl/openvenster, is door de Reclame Code Commissie misleidend geacht.

Het betreft een afdeling van de door de HSV in stand gehouden basisschool, genaamd Het Open Venster, waar onderwijs wordt gegeven aan dyslectische kinderen. Uit de informatie op de website wordt onvoldoende duidelijk dat géén sprake is van een particuliere school, maar van een gesubsidieerde school, waarbij de ouderbijdrage vrijwillig is en de toelating tot de school niet van deze bijdrage afhankelijk is.
Het gaat met name om de onder het kopje ‘Exploitatie’ opgenomen zinsneden: ‘De exploitatie wordt voor het grootste gedeelte opgebracht door de ouders van de leerlingen. De ouderbijdrage per leerling bedraagt thans € 675 per maand.’

De uiting is in strijd met de wet (artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs) en is misleidend. De Commissie heeft adverteerster aanbevolen om in het vervolg niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Inmiddels is de website aangepast.
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap