Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van NTI misleidend

De Reclame Code Commissie heeft een aantal reclame-uitingen van het Nederlands Talen Instituut (NTI) waarin gesproken wordt over “baangarantie” misleidend geacht.

De Commissie acht de uitingen misleidend, omdat de indruk wordt gewekt dat men na het behalen van het diploma voor een opleiding waarvoor een “baangarantie” geldt, zeker is van een passende baan. Echter, in werkelijkheid wordt de cursist alleen in contact gebracht met een werkgever met het oog op een passende baan.
In hoger beroep heeft het College van Beroep de uitspraak van de Commissie bevestigd.

De uitspraak is openbaar gemaakt, omdat de Commissie NTI al eerder heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Aan de beslissing tot openbaarmaking doet niet af dat NTI zijn digitale reclame-uitingen inmiddels heeft gewijzigd en dat gedrukte uitingen van NTI zullen worden aangepast bij de eerstvolgende druk.
Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap