Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van Lecturama misleidend

De Reclame Code Commissie heeft reclame-uitingen voor de verzamelwerken “Creatief borduren” en “Tekenen” van Lecturama misleidend bevonden.Uit de reclame blijkt niet of niet duidelijk uit hoeveel “afleveringen” de verzamelwerken bestaan en welke kosten aan die afleveringen verbonden zijn. Over “Creatief borduren” wordt bijvoorbeeld gesteld dat voor een aflevering “een tweewekelijkse termijn van euro 14,95” moet worden betaald, terwijl niet is vermeld om hoeveel termijnen het gaat.Aangezien de Commissie Lecturama al eerder heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, heeft zij het in het algemeen belang geacht haar uitspraak openbaar te maken.In hoger beroep heeft het College van Beroep de uitspraak van de Commissie bevestigd.  Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap