Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Stichting Reclame Code wint Europese prijs voor vernieuwing

Stichting Reclame Code, de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame, heeft 21 april j.l. in Londen de prijs voor de meest effectieve zelfreguleringorganisatie ontvangen.
De jaarlijkse Best Practice Award wordt uitgereikt door EASA (European Advertising Standards Alliance), het platform van nationale zelfreguleringorganisaties en organisaties die de reclame industrie in Europa vertegenwoordigen. Met het winnen van de prijs heeft de Stichting erkenning gekregen voor de door haar ingeslagen proactieve koers, het aanbieden van nieuwe diensten, zoals de in januari opgestarte Monitoring Service.

Zelfregulering van reclame is een systeem waarbinnen het adverterend bedrijfsleven zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud en verspreiding van reclame-uitingen. Al ruim 40 jaar werkt de Stichting Reclame Code samen met adverteerders, reclamebureaus en media. Zij hebben regels opgesteld waaraan reclame moet voldoen, de Nederlandse Reclame Code. De Reclame Code Commissie is de klachteninstantie die zorgt dat reclame-uitingen die daartegen zondigen, snel worden gecorrigeerd of geweerd.

Naast klachtenbehandeling biedt de Stichting sinds 1 januari 2006 ook een Monitoring Service aan. Deze afdeling verzamelt statistische gegevens zodat inzicht kan worden verkregen in het percentage van de aanbevelingen van de Reclame Code Commissie dat wordt opgevolgd. Daarnaast kan op verzoek actief worden gemonitord naar een product, dienst of een actueel onderwerp. Door middel van monitoringfunctie kan effectiever worden aangetoond dat zelfregulering van reclame werkt. Hiermee benadrukt de branche dat zij haar verantwoordelijkheid neemt voor de door haarzelf opgelegde beperkingen die zijn vastgelegd in de Nederlandse Reclame Code.

De Best Practive Award werd in ontvangst genomen door mr. Prisca Ancion-Kors, directeur Stichting Reclame Code: ’De afgelopen jaren heeft de Stichting hard gewerkt aan haar vernieuwing. Dit om onze klanten, de adverteerders, nog beter te kunnen bedienen. Met het winnen van de prijs hebben we erkenning en bevestiging gekregen voor onze inzet. We zullen de ingeslagen strategie zeker continueren.’

Noot:
De Stichting Reclame Code is lid van de European Advertising Standards Alliance (EASA) te Brussel, website: www.easa-alliance.org.
EASA is het platform van nationale zelfreguleringorganisaties en organisaties die de reclame industrie in Europa vertegenwoordigen. Zij is de Europese spreekbuis voor zaken op het gebied van zelfregulering van reclame. EASA brengt 27 zelfreguleringorganisaties (24 van de 22 Europese landen en Canada, Zuid-Afrika en Nieuw Zeeland) en 14 organisaties die de reclame industrie in Europa vertegenwoordigen (adverteerders, reclame bureau’s en media) samen.

De EASA Best-Practice award wordt jaarlijks uitgereikt aan de zelfreguleringorganisatie die op de meest effectieve manier invulling heeft weten te geven aan het EASA Best Practice Model: een set van operationele standaarden. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de reclame industrie (adverteerders, reclame bureau’s en media) welke tevens lid zijn van EASA. De jaarlijkse prijs werd eerder gewonnen door Turkije (2004) en Zuid-Afrika (2005).

Bijlage Monitoring Serivce


Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap