Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame voor Prosta Totaal misleidend

De Reclame Code Commissie heeft een advertentie voor het product Prosta Totaal misleidend bevonden.

In de advertentie is over dit product onder meer vermeld: “Goed voor (..) concentratievermogen” en “Voor meer seksuele energie en een gezonde doorbloeding”. De Commissie acht de uiting misleidend, omdat niet is aangetoond dat Prosta Totaal de in de advertentie genoemde werking heeft.

Aangezien de Commissie de adverteerder, Distributie Care B.V., al eerder heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, heeft zij het in het algemeen belang geacht haar uitspraak openbaar te maken.

In hoger beroep heeft het College van Beroep de uitspraak van de Commissie bevestigd. Volgens het College betekent het feit dat twee ingrediënten van Prosta Totaal een bepaalde werking hebben nog niet dat dit product, ingenomen in de aanbevolen hoeveelheid, de werking heeft die daaraan wordt toegeschreven.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap