Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van Kruidvat voor boeken met een hogere, niet bestaande “vergelijkbare winkelwaarde” misleidend.

Aangezien de bewuste uitgaven niet in de reguliere boekhandel verkrijgbaar zijn (geweest) en -anders dan de tot in decimalen nauwkeurige en daardoor reëel lijkende bedragen doen vermoeden- de vermelde hogere “vergelijkbare winkelwaarde” een fictieve prijs is die (kennelijk) gebaseerd is op een schatting van adverteerster van wat de uitgaven wellicht in de boekhandel zouden hebben gekost als zij daar verkrijgbaar zouden zijn geweest, kan niet worden geoordeeld dat sprake is van een op objectieve wijze tot stand gekomen prijsvergelijking. Tevens wordt door deze wijze van reclame maken een niet bestaand prijsvoordeel gesuggereerd.

Gelet op het vorenstaande acht de Commissie de gewraakte reclame-uitingen misleidend en in strijd met de artikelen 7 en 14 aanhef en onder a en c van de Nederlandse Reclame Code.

Adverteerster is al eerder aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Gelet hierop en gezien de ernst van de misleiding heeft de Commissie het in het algemeen belang geoordeeld deze aanbeveling openbaar te maken. 

 

Dossier:  06.0453 d.d. 21 november 2006

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap