Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame-uitingen van PK Benelux BV en DA Retailgroep BV voor Lucovitaal Multi+ Kids Omega 3-6 zijn misleidend.

Met betrekking tot de tekst op het etiket oordeelde de Commissie dat door de wijze waarop in de productnaam tot uiting wordt gebracht dat het product omega 3 en 6 bevat en door het feit dat op het etiket onder meer staat: “Deze kauwtabletten bevatten bovendien omega 3 en 6 vetzuren. Deze vetzuren ondersteunen het hoofd zodat communicatie processen goed blijven verlopen.” de indruk wordt gewekt dat het product een zodanige hoeveelheid van deze vetzuren bevat dat dit het genoemde effect heeft, waarmee kennelijk wordt gedoeld op het kalmerend effect dat het product heeft op het gedrag van drukke kinderen. Nu niet is weersproken dat het product niet een zodanige hoeveelheid omega 3 en 6 vetzuren bevat dat het, bij de op het etiket genoemde aanbevolen dagelijkse dosering, het op het etiket geclaimde effect heeft, acht de Commissie de uiting misleidend.

Met betrekking tot de advertentie oordeelde de Commissie dat daarin weliswaar geen melding wordt gemaakt van de werking die op het etiket aan de vetzuren omega 3 en 6 wordt toegeschreven, doch dat door het formaat van de aanduiding “Omega 3-6” nadrukkelijk wordt gewezen op de aanwezigheid van deze vetzuren waardoor men de indruk krijgt dat zij een belangrijk bestanddeel vormen. Nu, naar klager onweersproken heeft gesteld, de vetzuren slechts in een zeer geringe hoeveelheid in het product aanwezig zijn, acht de Commissie de advertentie voor zover daarin het product Multi+ Kids Omega 3-6 wordt aangeprezen, misleidend.

Aangezien de Commissie PK Benelux BV al eerder heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken heeft de Commissie besloten deze uitspraak openbaar te maken. 

 

Dossier:  06.0457 d.d. 18 december 2006

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap