Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame voor “Equilac paardenmelkcapsules” misleidend en in strijd met de wet.

De reclame-uitingen van Horse Power BVBA voor “Equilac paardenmelkcapsules”, een gezondheidsproduct, zijn door de Reclame Code Commissie misleidend bevonden.

De Commissie is tot deze conclusie gekomen omdat Equilac een eetwaar is in de zin van de Warenwet en ingevolge artikel 20 lid 2 sub a van de Warenwet is het verboden eetwaren aan te prijzen met gebruikmaking van vermeldingen of voorstellingen, die aan de waar eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte van een mens, of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen. De uitingen bevatten in strijd met eerdergenoemde bepaling medische claims of toespelingen inzake het voorkomen, behandelen of genezen van psoriasis, eczeem of acné.

Adverteerder heeft de in de uitingen aan Equilac toegeschreven werking niet aangetoond, zodat tevens sprake is van misleiding.

Aangezien de website medische claims of toespelingen daarop bevat inzake het genezen van een ernstige ziekte (psoriasis), achtte de Commissie de overtreding dermate ernstig dat zij besloot deze beslissing openbaar te maken.

Dossier: 06.0456 d.d. 12 december 2006

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap