Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Televisiereclame voor BioStabil 2000 misleidend.

In de reclame wordt gesproken over “de wereldwijd gepatenteerde BioStabil”, terwijl nog een aanvraag loopt voor een wereldwijd patent. Verder wordt in de reclame de indruk gewekt dat door het dragen van de BioStabil 2000 een teveel aan spanning kan worden voorkomen of opgeheven, waardoor de kans op lichamelijke klachten als slapeloosheid, hoge bloeddruk, vermoeidheid en hoofdpijn wordt verminderd. Dat de BioStabil deze werking zou hebben, is onvoldoende aannemelijk geworden.  

Gelet op de ernst van de misleiding en het feit dat deReclame CodeCommissie al eerder een aanbeveling heeft gedaan ten aanzien van een reclame voor de BioStabil 2000, is besloten een openbare aanbeveling te doen. 

 

Dossier 1460/07.0056 d.d.22 mei 2007

 

Voor nadere informatie:

Stichting Reclame Code

Mw. Mr P.E.C. Ancion-Kors, directeur

Tel.: 020- 696 0019

 

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap