Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Beslissing NUON (watersnoodramp). .

 

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiereclame waarin de volgende beeldtekst staat: “Het klimaat verandert. Oorzaak: vooral de wereldwijde uitstoot van CO2. Gevolg: opnieuw strijd tegen het water. Samen kunnen wij er iets aan doen. Wij. En u. Kijk op www.nuon.nl voor het NUON CO2-Reductieplan. Nuon”.

Hierbij worden beelden getoond van onder andere de watersnoodramp van 1953, voorvallen van wateroverlast en mensen aan het strand.

 

De klacht

De uiting bevat beelden over rampen uit het verleden en gefingeerde rampen waardoor de consument misleid kan worden over milieuaspecten van de aangeprezen producten. De suggestie dat in de zeer nabije toekomst door CO2-uitstoot en de daardoor veroorzaakte klimaatverandering in Nederland grootschalige overstromingen zullen plaatsvinden en dat dit door het kopen van Nuon-energie kan worden voorkomen, is misleidend.

De mededeling dat een klimaatverandering wordt veroorzaakt door CO2-uitstoot, is een niet algemeen gedeelde opvatting. Hierover bestaat geen wetenschappelijke consensus. De algemene opvatting is dat een mogelijke klimaatverandering in de verre toekomst waarschijnlijk wordt veroorzaakt door CO2-uitstoot.

Om die reden is de uiting in strijd met artikel 2 van de Milieu Reclame Code (MRC).

Ook is klager van mening dat de uiting vooral voor kinderen en bejaarden angstaanjagend is en dat de uiting appelleert aan gevoelens van angst om er financieel beter van te worden.

 

Het verweer

Als energiebedrijf erkent adverteerder dat de klimaatverandering op gespannen voet staat met de stijgende vraag naar energie. Enerzijds committeert adverteerder zich aan het leveren van een bijdrage aan de beschikbaarheid van betaalbare energie en anderzijds aan het werken aan vermindering van de CO2-uitstoot. Adverteerder streeft naar een zo duurzaam mogelijke energievoorziening.

De thans algemeen aanvaarde opvatting is dat recente klimaatverandering onder meer wordt veroorzaakt door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen door de mens en dat dit zal leiden tot verdere opwarming van de aarde. Dit wordt onderkend door het gezaghebbende klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC en onder meer de Koninklijke Meteorologisch Instituut en het Ministerie van VROM.

Door de huidige klimaatverandering is de strijd tegen het water in Nederland opnieuw actueel geworden. De boodschap van de uiting is er één van samenhorigheid en actie: samen kunnen we ons steentje bijdrage aan het verminderen en beperken van CO2-uitstoot. De kijker wordt in de uiting verwezen naar de website van adverteerder waarop men meer te weten kan komen over de activiteiten die adverteerder onderneemt op het gebied van CO2-vermindering en de manier waarop men zelf ook een steentje kan bijdrage

 

De uiting toont historische beelden en actuele beelden.

In de uiting wordt Nuon-energie niet aangeprezen. Wel wordt het Nuon CO2-Reductieplan onder de aandacht gebracht.

De uiting misleidt niet over de milieuaspecten van het Nuon CO2-Reductieplan, omdat in de uiting alleen wordt gezegd dat we samen iets aan klimaatverandering kunnen doen.

Adverteerder bestrijdt dat de beelden angstaanjagend zouden zijn.

In de uiting wordt niet gezegd dat CO2-uitstoot de enige oorzaak is van klimaatverandering. Er wordt gezegd dat dit vooral wordt veroorzaakt door de wereldwijde uitstoot van CO2.

In de uiting wordt niet gesuggereerd dat binnenkort grootschalige overstromingen in Nederland zijn te verwachten en dat men dit kan voorkomen door Nuon-energie te kopen. Er wordt enkel gesignaleerd dat we door klimaatverandering steeds meer te maken (zullen) krijgen met extremer weer, een snellere stijging van de zeespiegel en wateroverlast. De uiting benadrukt dat de consument een positieve bijdrage kan leveren door deel te nemen aan het CO2-Reduct

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap