Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Klachten reclame Dixons

De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft de klachten tegen reclame van Dixons niet in behandeling genomen, omdat deze -naar zijn oordeel- de voltallige Code Commissie geen aanleiding zullen geven tot het doen van een aanbeveling.

Hij heeft daartoe het volgende overwogen:

Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting nodeloos kwetsend is of in strijd met criteria zoals de goede smaak of het fatsoen stelt de Reclame Code Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van die criteria.

Met inachtneming van deze terughoudendheid acht de voorzitter de onderhavige reclame, waarin bij de aanprijzing van producten van Dixons op duidelijk humoristisch bedoelde wijze in de vorm van cartoons wordt verwezen naar het kerstverhaal, niet van dien aard, dat de grens van het toelaatbare wordt overschreden.

Dat niet iedereen de uiting zal waarderen, leidt niet tot een ander oordeel. 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap