Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van Daihatsu in strijd met de Nederlandse Reclame Code.

Het betreft

a. een advertentie in De Pers van 21 augustus 2007,

b. drie pagina’s van de website www.daihatsu.nl en

c. de brochures “Daihatsu en het milieu”, ”Daihatsu modellenoverzicht” en “Daihatsu Autopolis”.

Ad a. Met betrekking tot de advertentie overwoog de Commissie dat de juistheid van de mededeling dat “de nieuwe Cuore” de “zuinigste benzineauto ter wereld” is, door adverteerder niet is aangetoond.

Evenmin heeft adverteerder aangetoond dat Daihatsu “het meest milieuvriendelijke automerk” is. In zoverre acht de Commissie de klacht gegrond en de bewuste mededelingen misleidend.

De mededeling “rij zuinig, rij Daihatsu” duidt er in zijn algemeenheid op dat de Daihatsu een zuinige auto is. Deze mededeling impliceert niet dat de Daihatsu als zuinigste in alle categorieën uit de bus komt. Nu Daihatsu, naar uit de klacht blijkt, een aantal zeer zuinige modellen heeft, acht de Commissie deze mededeling niet misleidend.

Ad b en c. Klager heeft onweersproken gesteld dat het niet juist is dat de Daihatsu modellen “elk afzonderlijk behoren tot de schoonste en zuinigste in hun klasse” en klager heeft tevens gesteld dat de 1.0 liter Daihatsu Cuore niet de “schoonste en zuinigste benzineauto van Nederland” is.

Nu adverteerder de juistheid van deze zinsneden niet heeft aangetoond, acht de Commissie deze onjuist en daardoor misleidend.

De mededeling “Daihatsu klimaatneutraal” is in de daaronder staande tekst weliswaar nader toegelicht, maar het feit dat -aldus deze toelichting- de CO2-uitstoot van iedere nieuw afgeleverde Daihatsu het eerste jaar wordt gecompenseerd door de aanleg en het behoud van bossen en dat (indirect) wordt geïnvesteerd in duurzame energie en energiebesparende projecten, rechtvaardigt niet de absolute claim “Daihatsu klimaatneutraal” en de mededeling dat de Daihatsu “CO2 neutraal” is, aangezien daarvan -ten onrechte- de suggestie uitgaat dat het klimaat geen enkele (nadelige) invloed zou ondervinden van Daihatsu automobielen.  

Op grond van het vorenstaande achtte de Commissie de uitingen in strijd met de artikelen 2 en 7 van de Nederlandse Reclame Code, met uitzondering van de  mededeling “rij zuinig, rij Daihatsu”.

Aangezien adverteerder al eerder, en wel op 9 augustus 2007 door het College van Beroep (dossier 1475/07.0134) en op 6 september 2007 door de Reclame Code Commissie (dossier 07.0414), is aanbevolen om niet meer op een dergelijk wijze reclame te maken, heeft de Commissie besloten deze uitspraak openbaar te maken.  

 

Voor nadere informatie:

Stichting Reclame Code

Mr P.E.C. Ancion-Kors

Tel.: 020 – 6960019

Dossier:  07.0560 d.d. 28 november 2007

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap